Ανταλλάξαμε απόψεις για το πώς μπορούμε να επιταχύνουμε τη μετατροπή του ενεργειακού μείγματος σε ένα καθαρό άνθρακα. Επίσης αναφερθήκαμε για τον τρόπο εξανθράκωσης του φυσικού αερίου. Τέλος αναδείξαμε την ανάγκη για περισσοτερεις επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη, πανω στον συγκεκριμενο τομεα, αλλα και στο ότι η αυξηση των pilot project είναι απαραίτητη.

Διοργανώσαμε εκδήλωση με το Global Gas Center με θέμα «On the way of decarbonization of natural gas»

Διοργανώσαμε εκδήλωση με το Global Gas Center με θέμα «On the way of decarbonization of natural gas»

Διοργανώσαμε εκδήλωση με το Global Gas Center με θέμα «On the way of decarbonization of natural gas»

Διοργανώσαμε εκδήλωση με το Global Gas Center με θέμα «On the way of decarbonization of natural gas»