«Η ενεργειακή απόδοση βρίσκεται στην κορυφή της Ατζέντας της ΕΕ. Αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους με την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποδοχής και ευαισθητοποίησης του κοινού, δίνοντας κίνητρα στις τοπικές κοινωνίες να τους εμπλέξουν. ”

Το Μέλλον των Παγκόσμιων Ενεργειακών Συστημάτων

• Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας – Προετοιμασία του δρόμου για βελτιστοποιημένη χρήση ενεργειακών πόρων στις έξυπνες πόλεις

• Ενίσχυση της Βιώσιμης Ηλεκτροκινητικότητας – Δράσεις Υποστήριξης, Προκλήσεις και Πλεονεκτήματα

• Ανακούφιση του ενεργειακού κόστους νοικοκυριού και βιομηχανικής ενέργειας εφαρμόζοντας έξυπνες τεχνολογίες και αναπτύσσοντας μικροδικτυακά