Από το συνολικό πακέτο των 32 δις, το οποίο υπάρχει διαθέσιμο από Ταμείο Ανάκαμψης, το 72% των κονδυλίων θα πρέπει να συμβασιοποιηθεί έως το τέλος του 2022, το υπόλοιπο έως το τέλος του 2023 και η λήξη για τις αιτήσεις πληρωμών πρέπει να ολοκληρωθεί ως τα μέσα του 2026.

Η έμφαση που πρέπει να δώσουμε είναι στο περιβάλλον και κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

  • Eίναι απαραίτητη η ανάγκη για έργα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κακή ποιότητα του αέρα και ένας από τους λόγους είναι η κακή ποιότητα του αέρα στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
  • Η μετάθεση του χρόνου εφαρμογής του Extended Producers Responsibility Scheme είναι ένα στοιχείο που δεν με βρίσκει σύμφωνη. Αποτελεί μια σοβαρή έλλειψη στην Ελλάδα και είναι ανάγκη να ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από την Βόρεια Ελλάδα μία εντατική προσπάθεια διαχωρισμού των απορριμμάτων στην πηγή.

Το φυσικό περιβάλλον δε σημαίνει μόνο απορρίμματά. Σημαίνει πρόσβαση των πολιτών σε μια σειρά δραστηριότητες οι οποίες θα είναι πράσινες και θα είναι ποιοτικές.

Υπό αυτή την έννοια η ανάπλαση της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης στο χώρο που βρίσκεται, προσφέρει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα για τους κατοίκους της πόλης. Η ανάπλαση της έκθεσης πρέπει να γίνει στο χώρο που βρίσκεται, γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα, υπάρχει προηγούμενη προστιθέμενη αξία και έχουμε σύντομο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου.

Ταμείο Ανάκαμψης

  • Το μεγάλο κύμα ανακαίνισης και δεν είναι μόνο το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ, είναι κυρίως η απόφαση μας να προχωρήσουμε στην σοβαρή και βαθιά αναβάθμιση γειτονιών στην Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στην Δυτική Θεσσαλονίκη, η οποία πάσχει από ποιότητα ζωής. Βαθιά ανακαίνιση όχι μόνο αναβάθμιση ενεργειακή, άλλα αναβάθμιση και στην ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό των κατοικιών και των κτιρίων αλλά και αναβάθμιση του εξωτερικού περιβάλλοντος.
  • Το μερίδιο του 5G που αναλογεί στην Θεσσαλονίκη μπορεί να ξεκλειδώσει μαζί με την αναβάθμιση ενός Βιοτεχνικού κτιρίου, από το κέντρο προς τα δυτικά, με στόχο την προσέγγιση εταιρειών ψηφιακής οικονομίας από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Θεσσαλονίκη.