Η συμμετοχή μου ως ομιλήτρια στην εκδήλωση με θέμα: 
"Ο Καρκίνος στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο"