“Η ανάγκη Εθνικής Στρατηγικής για την Εξάλειψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας στην Ελλάδα”