Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Περιβάλλοντος της ΕΕΧ.