Ένα σημαντικό πράγμα που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει η ΕΕ ώστε να κάνει τη διαφορά στην ενεργειακή μας μεταβαση είναι η βαθιά ανακαίνιση, η πρωτοβουλία του «Κύματος Ανακαινίσεων» κτιρίων που δεν είχαμε ως τώρα. Έχουμε επαρκή χρηματοδότηση, έχουμε συγκεκριμένα σχέδια και πρέπει να παρέχουμε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας κυκλικά υλικά και υποστηρίζοντας τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα το να έχουμε μια αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής και να την παρέχουμε σε όλους τους πολίτες μας.