Η συμμετοχή μου ως ομιλήτρια στην εκδήλωση με θέμα : The "Conference on the future of Europe": Is is the way forward