Σήμερα διαβάσαμε την ιστορία μου "Πουφ!!!Μεθάνιο" στο Άσυλο του Παιδιού Θεσσαλονίκη