Μέτρα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του τουρισμού, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της εστίασης και του κλάδου του αυτοκινήτου, προκρίνονται ως απαραίτητα για την υπέρβαση της κρίση που προκαλεί η πανδημία. Το θέμα των επιπτώσεων του COVID-19 στην οικονομία της ΕΕ και της Ελλάδος συζητήθηκε αναλυτικά στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η Hellenic Association for Energy Economics - HAEE και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA Aristotle University of Thessaloniki, με πρωτοβουλία της καθηγήτριας και προέδρου του τμήματος Οικονομικών Kiki Kosmidou

Τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να υπερβαίνουν την ανάκαμψη σε επίπεδα πριν από την κρίση και να στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ μέσω επενδύσεων σε έρευνα ,ανάπτυξη και ψηφιακό μετασχηματισμό. Απαιτείται τεράστια προσπάθεια και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων προκειμένου να απορροφηθούν όσο το δυνατό περισσότερα κονδύλια. Βασικός αντίπαλος είναι ο χρόνος.