Κρίσιμη η φετινή χρονιά για τη διεθνή #κλιματική δράση. #ParisAgreement τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να υποβάλουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές τους και να επικαιροποιήσουν τις Εθνικές Καθορισμένες Εισφορές τους εν όψει της διάσκεψης COP

Οι μεγάλες οικονομίες έχουν ήδη δεσμευτεί για μακροπρόθεσμη κλιματική ουδετερότητα. Αυτές οι νέες και επικαιροποιημένες δεσμεύσεις θα αποτελέσουν την κύρια ατζέντα του COP26 στη Γλασκώβη, η οποία θα ολοκληρώσει επίσης το βιβλίο κανόνων για τη Συμφωνία του

Σε αυτό το πεδίο τα δεδομένα και οι γνώσεις είναι κρίσιμες για την καλύτερη κατανόηση και διαχείριση των κλιματικών κινδύνων, την ενίσχυση των προσαρμοστικών δυνατοτήτων και την υποστήριξη μετασχηματιστικών #καινοτομιών προς μια κοινωνία πιο ανθεκτική στο κλίμα.