Η καταπολέμηση του καρκίνου απαιτεί συντονισμένη δράση σε τέσσερις πυλώνες: στην ρύθμιση για τη μείωση του κινδύνου για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, στην καινοτομία για ασφαλέστερα και βιώσιμα υλικά και προϊόντα, στην έρευνα για την αντιμετώπιση του σπάνιων τύπων παιδιατρικού καρκίνου και στην ευαισθητοποίηση για την έγκαιρη διάγνωση και την καλύτερη υποστήριξη για τους ασθενείς και τους φροντιστές.

Μέσω της νομοθεσίας , η οποία πρέπει πάντα να θεμελιώνεται σε επιστημονικά στοιχεία, μπορούμε να μειώσουμε τους κινδύνους για τους εργαζόμενους θέτοντας επαγγελματικά όρια σε επικίνδυνες χημικές ουσίες. Και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι πρέπει να ενσωματώσουμε αυτή τη νομοθεσία όχι μόνο εντός της ΕΕ, αλλά και για τα προϊόντα που εισάγουμε στην ΕΕ. Δεύτερον, για να συμβεί αυτό, πρέπει να αναπτύξουμε μεθοδολογίες εκτίμησης χημικού κινδύνου που να λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής ουσιών, υλικών και προϊόντων. Μέσω της καινοτομίας, θα καταφέρουμε να ελαχιστοποιήσουμε και τελικά να αντικαταστήσουμε τις χημικές ανησυχητικές ουσίες. Και για να συμβεί αυτό, πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο και να δώσουμε κίνητρα στις βιομηχανίες μας να παράγουν ασφαλή και βιώσιμα, εκ σχεδιασμού, χημικά προϊόντα.

Ο πρώτος πυλώνας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η εκπαίδευση των ανθρώπων, ιδίως των γονέων. Κυρίως για τα ύποπτα σημάδια και συμπτώματα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη καρκίνου της παιδικής ηλικίας με στόχο την βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου, η οποία αυξάνει εκθετικά τις πιθανότητες θεραπείας του, καθώς και για τις επιλογές θεραπείας και την διαδικασία της. Ο δεύτερος πυλώνας είναι να αυξήσουμε τις ερευνητικές μας προσπάθειες στοχεύοντας τους παιδιατρικούς καρκίνους. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότερα από 150 φάρμακα για τον καρκίνο αναπτύχθηκαν την τελευταία δεκαετία, αλλά μόνο εννέα από αυτά, που αντιστοιχούν περίπου στο 6%, εγκρίθηκαν για παιδιά.