Συνέργειες μεταξύ Πόλεων Αποστολών και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή