Η εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκή στατιστική αρχή για το 2018, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιστοιχούσαν στο 21% της συνολικής ενέργειας για θέρμανση και ψύξη στην ΕΕ.

Μέχρι το τέλος του 2019, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια δεν είχε χρησιμοποιηθεί ευρέως. Συγκεκριμένα, τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης κατανάλωσαν κατά 46% πρωτογενή ενέργεια από φυσικό αέριο, 15% από πετρέλαιο, 11% από βιομάζα και 10% από άλλα καύσιμα. Η χρήση ηλιακής (θερμική) ενέργειας και η γεωθερμία αντιπροσωπεύουν το 1,5% μαζί.

Μία από τις βασικές αρχές του Κύματος Ανακαίνισης των Κτιρίων είναι η ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών και ψηφιακών τεχνολογιών, σε επίπεδο οικίας, συνοικίας ή πόλης, με σκοπό τη δημιουργία περιοχών σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, όπου οι καταναλωτές γίνονται παραγωγοί και πωλούν ενέργεια στο δίκτυο. Οι καταναλωτές –παραγωγοί είναι σημαντικοί για τον μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα καθώς μπορούν να καταστήσουν δυνατή την αποδοτική παραγωγή και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επίπεδο οικίας, συνοικίας ή πόλης. Αυτό σε συνδυασμό με έξυπνα συστήματα διανομής ενέργειας, θα καταστήσουν δυνατή την κατασκευή κτιρίων υψηλών επιδόσεων και μηδενικών εκπομπών.