Όπως αναφέρει και το «Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου» (EUROPE’S BEATING CANCER PLAN) της BECA, της επιτροπής που είμαι μέλος:

Image removed. Πρέπει τουλάχιστον του 90% του πληθυσμού-στόχου της ΕΕ των αγοριών και κοριτσιών να συμμετέχουν στον εμβολιασμό

Image removed. Χρειάζεται η εφαρμογή Εθνικών Προγραμμάτων Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ) με νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας, η οποία να διασφαλίζει ότι αντανακλούν τις τελευταίες διαθέσιμες επιστημονικές τεκμηριώσεις.

Ήδη 5 Ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζουν τη χρηματοδότηση προγραμμάτων εμβολιασμού των αγοριών για το 2021, δείχνοντας ότι ο εμβολιασμός κατά του HPV αποτελεί επένδυση με θετική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας για το μέλλον της Ευρώπης.