Η συμμετοχή μου ως ομιλήτρια στη 2η ετήσια Έκθεση της ομάδας εργασίας του δικτύου λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας