Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι η πρώτη μεγάλη άσκηση ψηφιακής Δημοκρατίας και οφείλουμε να κινητοποιήσουμε τους πολίτες και ειδικά τους νέους ανθρώπους όχι απλώς να συμμετάσχουν αλλά να συνδιαμορφώσουν την πολιτική για το μέλλον τους.

Στην Ελλάδα προτείνω να εστιάσουμε σε 4 θέματα:

Image removed. Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον με έμφαση στις ευκαιρίες που δημιουργεί η απολιγνιτοποίηση , η κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης, η ηλεκτροκίνηση, η κυκλική διαχείρηση των απορριμμάτων

Image removed. Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Υγεία , υπό την προϋπόθεση ότι θα μιλήσουμε για γενναία αναθεώρηση της Συνθήκης , καθώς η Υγεία είναι αρμοδιότητα των Κρατών -Μελών

Image removed. Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Εργασία, στη νέα ψηφιακή εποχή με προστασία των εργαζομένων και δικαίωμα στην αποσύνδεση ,όπως προβλέπει η νομοθεσία που προτείνει η κυβέρνηση

Image removed. Διεύρυνση του δημοκρατικού ελέγχου της ΕΕ με την περαιτέρω εμπλοκή των πολιτών και την ενσωμάτωση των προτάσεων τους

Το βασικό ερώτημα στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε είναι εάν θέλουμε την ΕΕ ως ισχυρό διεθνή παίκτη μεταβιβάζοντας αρμοδιότητες και ενισχύοντας τη λογοδοσία. Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης πρέπει να οδηγήσει σε αλλαγές στη λήψη των αποφάσεων στην ΕΕ. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να κάνουμε «μια τρύπα στο νερό» και να τροφοδοτήσουμε τα λαϊκιστικά κόμματα που αμφισβητούν την ΕΕ σε όλη την Ευρώπη. #FutureofEurop