Η Ευρωβουλευτής της Νεας Δημοκρατίας τόνισε: “In our country, renewable energy sources already provide roughly 20% of the electricity production, and 2600 megawatt of new projects are to be auctioned in the three-year period 2018-2020. In fact, the latest auction held in December showcased the enormous potential for future development of renewable energy industry in Greece”. 

Στο Athens Energy Forum 2019, το οποίο οργανώθηκε για έβδομη χρονιά στην Αθήνα, μίλησα για την ευκαιρία που έχουμε να αναπτύξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, μειώνοντας τα αέρια του θερμοκηπίου, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής μας. Συζητήθηκαν οι αναδυόμενες τάσεις και προοπτικές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, των ΑΠΕ, της χρηματοδότησης έργων για το κλίμα και την ενέργεια και της τεχνολογικής καινοτομίας.

Athens Energy Forum