Η διεθνής πρωτοβουλία COVAX, για τα εμβόλια υποχρηματοδοτείται!

Στη συνομιλία μου με τον Γενικό Γραμματέα του Ο.Ο.ΣΑ, Αγκελ Γκουρία, τόνισε πως η διεθνής πρωτοβουλία COVAX για τον εμβολιασμό «υποχρηματοδοτείται». Ανέφερε μάλιστα ενδεικτικά ότι μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί μόλις 5 δις δολάρια για το COVAX ενώ οι χώρες έχουν ήδη επενδύσει στα εμβόλια 14 τρισεκατομμύρια.

Η πρωτοβουλία COVAX βασίζεται σε ένα παγκόσμιο μηχανισμού επιμερισμού κινδύνου και παραγγελιών ώστε να υπάρχει δίκαιη κατανομή των εμβολίων σε όλο τον πλανήτη. Είναι προφανές ότι οι πλουσιότερες χώρες αναλαμβάνουν την ευθύνη να στηρίξουν, μέσω αυτού του μηχανισμού, τις χώρες που έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα εμβόλια.

Ο κ. Γκουρία παρουσίασε και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Ο.Ο.Σ.Α στα Δυτικά Βαλκάνια, σημειώνοντας πως συμφωνεί μαζί μου ότι ο εμβολιασμός των πολιτών τους πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.