Τα βιοπλαστικά είναι μια ελκυστική απάντηση και μια αξιόπιστη λύση στα προβλήματα μετάβασης της κυκλικής οικονομίας. Ωστόσο, από μόνα τους δεν θα αποτελούν τη λύση αλλά μέρος αυτής. Επομένως, απαιτείται κοινός ορισμού, σύστημα πιστοποίησης, δημιουργία αγοράς βιοπλαστικών, ευαισθητοποίηση των καταναλωτών αλλά και σταθερότητα και προβλεψιμότητα ώστε να γίνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την μετάβαση σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας.

Τα βιοπλαστικά είναι μια ελκυστική απάντηση και μια αξιόπιστη λύση στα προβλήματα μετάβασης της κυκλικής οικονομίας. Ωστόσο, από μόνα τους δεν θα αποτελούν τη λύση αλλά μέρος αυτής. Επομένως, απαιτείται κοινός ορισμού, σύστημα πιστοποίησης, δημιουργία αγοράς βιοπλαστικών, ευαισθητοποίηση των καταναλωτών αλλά και σταθερότητα και προβλεψιμότητα ώστε να γίνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την μετάβαση σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας.

 

Δείτε την ομιλία μου