Η συμμετοχή μου ως ομιλήτρια στην εκδήλωση Paper & Beyond "EU Ecodesign for Sustainable Products Regulation: How Sustainable are your Products"