Παρουσίαση του βιβλίου της Άννας Καραμάνου «Η ειρηνική εξέγερση των θηλυκών Sapiens» στη Θεσσαλονίκη

Image removed. Η συμμετοχή μου ως ομιλήτρια στην παρουσίαση του βιβλίου της Άννας Καραμάνου «Η ειρηνική εξέγερση των θηλυκών Sapiens» στη Θεσσαλονίκη.

Image removed. Τρίτη 21 Ιουνίου Image removed. 19.30 Image removed. Thea/tro

ΑΡΜΟΣ ΑΡΜΟΣ Θεσσαλονίκης

βιβλιο