Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία στοχεύει στη μείωση της ρύπανσης από τα πλαστικά και τη διασφάλιση ότι όλες οι πλαστικές συσκευασίες θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν έως το 2030.

Ωστόσο, σήμερα παραπάνω από το 50% των πλαστικών συσκευαστικών καταλήγουν ως σκουπίδια.

Πριν την κρίσιμη ψηφοφορία της Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 7 Δεκεμβρίου για το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική οικονομία, η σημερινή διαδικτυακή συζήτηση στοχεύει να αναδείξει θέματα όπως η συμμετοχή της βιομηχανίας στην επανάχρηση και ανακύκλωση πλαστικών, στις τεχνολογίες ανακύκλωσης που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας αλλά και στις υποδομές που απαιτούνται για τη διαχείρισης αποβλήτων.

Το πάνελ εστιάζει στην επίτευξη των στόχων για το 2030 στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών. Η εκδήλωση δε θα έχει εισαγωγές και άσχετες συζητήσεις. Αλλά θα κληθούμε να απαντήσουμε σε 5 βασικές ερωτήσεις που φανερώνουν το θέμα της διαχείρισης πλαστικών συσκευασιών.