Το υδρογόνο αποτελεί βασικό στοιχείο των σχεδίων της ΕΕ για την επίτευξη του στόχου των μηδενικών εκπομπών κατά τα μέσα του αιώνα. Δεν είναι η "ασημένια σφαίρα" για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του ενεργειακού μας μείγματος, αλλά είναι ο ενεργειακός φορέας που πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο. Το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη, καύσιμο ή ενεργειακός μεταφορέας και για αποθήκευση. Έχει πολλές πιθανές εφαρμογές σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, των μεταφορών, της ενέργειας και των κτιρίων. Προτεραιότητά μας είναι να συμπεριλάβουμε το υδρογόνο ως βασικό μέρος του ενεργειακού μας μείγματος και, ως εκ τούτου, πρέπει να παράσχουμε επαρκείς υποδομές. Πριν αρχίσουμε να κατασκευάζουμε νέες υποδομές πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε την υπάρχουσα υποδομή φυσικού αερίου σε υποδομή για υδρογόνο όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Το υδρογόνο μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης της απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία καθώς ήδη προωθούνται οι ενεργειακές κοιλάδες. Η ζήτηση για υδρογόνο αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια στην ΕΕ γι αυτό και η συμπληρωματικότητα του πρασίνου , από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με το μπλε υδρογόνο ,που προέρχεται από φυσικό αέριο, μπορεί να συμβάλει στην ομαλή μετάβαση για ενέργεια με μειωμένο άνθρακα ως το 2030.