Η είσοδος περισσότερων γυναικών στην ψηφιακή αγορά εργασίας μπορεί να αποφέρει στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής οικονομίας μία ώθηση των 16 δισ. ευρώ ετησίως.

Απαιτούνται ίσοι όροι ανταγωνισμού με τους άνδρες και εκπαίδευση των κοινωνιών, ώστε οι γυναίκες επιχειρηματίες τελικά να μην αποθαρρύνονται στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία στον επιχειρησιακό και ψηφιακό τομέα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε μία μελέτη και περιέγραψε μία στρατηγική για την αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στον ψηφιακό τομέα, ώστε να μειωθεί το ψηφιακό κενό. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι σημαντικό:

Image removed. Τα ψηφιακά στερεότυπα για το φύλο να τίθενται υπό αμφισβήτηση.

Image removed. Να προωθείται η ψηφιακή εκπαίδευση και οι δεξιότητες.

Image removed. Να υπάρχει υποστήριξη για περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες.