Η ηλεκτροκίνηση και γενικότερα η χρήση ηλεκτρικών συστημάτων, κυρίως από ανανεώσιμες πηγές, θεωρείται ως επιλογή με το χαμηλότερο κόστος. Είναι πλέον τεχνολογικά και οικονομικά εφικτή με πολλά κοινωνικά οφέλη και δεδομένης της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, μπορεί οδηγήσει σε ένα ασφαλές και κυρίαρχο καύσιμο για τις μεταφορές.

Η επίλυση της ενεργειακής και ταυτόχρονα της κλιματικής κρίσης είναι απαραίτητο να συμβαδίζει με τη μείωση της ποσότητας ενέργειας και πόρων που χρησιμοποιούμε. Σε αυτό κυρίαρχος είναι ο ρόλος του χρήστη. Επομένως, θα πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες για το ρόλο τους, μέσω στοχευμένων εκστρατειών, ξεκινώντας από τα σχολεία και ταυτόχρονα θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να επιλέξουν τρόπους εναλλακτικής κινητικότητας.