Κύκλος εκδηλώσεων: Για τη Θεσσαλονίκης όπως τη θέλουμε

"Μια σύγχρονη μητρόπολη της γνώσης σημείο αναφοράς για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη"

Η δεύτερη κατά σειρά τηλεδιάσκεψη εστιάζει στο πανεπιστημιακό και ερευνητικό οικοσύστημα της Θεσσαλονίκης καθώς και στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται προκειμένου να αποτελέσει βασικό όχημα εξωστρέφειας και ανάπτυξης για την πόλη αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Thessaloniki