Συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και τη δημοκρατία στην Ε.Ε του σήμερα και του αύριο.