Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις μπαταρίες αλλάζει. Η ηλεκτροκίνηση έρχεται:

Μόνο τα μισά από τα κράτη μέλη πέτυχαν το στόχο συλλογής του 2016 του 45% σχετικά με τις φορητές μπαταρίες και περισσότερο από τις μισές φορητές μπαταρίες δεν τις συλλέγουμε .Επίσης περίπου 35.000 τόνοι μπαταρίες καταλήγουν στα αστικά απορρίμματα ετησίως.

Πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε σε υποχρεωτικά συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού EPRS. Υπάρχει ένα κενό σε αυτό το θέμα σε πολλά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μου, της Ελλάδας. Πρέπει να ενισχυθεί η διαδικασία παρακολούθησης που αφορά τα κράτη μέλη, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και καθιστώντας τη διαδικασία συλλογής απορριμάτων μπαταριών όλο και πιο ελκυστική και κερδοφόρα αυξάνοντας τις ποσότητες διαφορετικών ειδών μπαταριών και υποστηρίζοντας την καινοτομία στην τεχνολογία ανακύκλωσης.