Στιγμιότυπο από την συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα "What Pathways to a Cruelty-Free Chemical Strategy"

#Cefic - European Chemical Industry Council

Cruelty Free Europe

#chemicalstrategy #endanimaltesting