Στην πραγματικότητα, γίνεται συγκεκριμένο. Αν και οι αριθμοί στο έγγραφο είναι σε αγκύλες, δεν έχουν ακόμη διαπραγματευτεί. Φαίνεται όμως ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να βάλει πολλά χρήματα στο τραπέζι: 91 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε μια «χρηματοδοτική διευκόλυνση για ανακαίνιση». Αυτό προορίζεται να ωθήσει επενδύσεις 350 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως στην ελεύθερη αγορά. Η συνεισφορά της ΕΕ θα πρέπει να αποτελείται από 25 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και 65 δισεκατομμύρια ευρώ σε εγγυήσεις, τα οποία θα συνδέονται με το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΕ και τα διαρθρωτικά ταμεία της.

Άρθρο μου στο Tagesspiegel

Μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Επιτροπή θα ήθελε να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται πρώτα σε δημόσια κτίρια, όπως σχολεία ή νοσοκομεία. Η βοήθεια για ιδιωτικά κτίρια θα ακολουθήσει αργότερα, για παράδειγμα με την έκδοση στεγαστικών δανείων ειδικά για ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες. Η Επιτροπή της ΕΕ σκοπεύει να αναθεωρήσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις το επόμενο έτος, έτσι ώστε τα χρήματα από το νέο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να μπορούν να ρέουν ελεύθερα.

Με τα χρήματα, λέει στο έγγραφο, τα κτίρια πρόκειται να ανακαινιστούν πλήρως, αλλά και ηλιακά συστήματα στην οροφή, πιο αποτελεσματικά συστήματα ψύξης και θέρμανσης, ψηφιακές λύσεις ή σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να χρηματοδοτηθούν με αυτό. Το τρέχον ποσοστό ανακαίνισης ένα τοις εκατό όλων των κτιρίων ανά έτος αναμένεται να τριπλασιαστεί.

Οι ευρωβουλευτές έρχονται με τις δικές τους ιδέες ώστε η ενεργειακή απόδοση να ευθυγραμμίζεται με συνέπεια με τους στόχους του Παρισιού για το κλίμα.

Αυτό θα μπορούσε να “σκοτώσει δύο πουλιά με μία πέτρα”, λέει η Arianna Vitali Roscini, υπεύθυνη έργου στο ανεξάρτητο think tank για την οικοδόμηση αποτελεσματικότητας BPIE. Από τη μία πλευρά, οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα θα ήταν αδύνατο να επιτευχθούν χωρίς ολοκληρωμένες ανακαινίσεις. Από την άλλη πλευρά, ο κατασκευαστικός κλάδος, ο οποίος απασχολεί 15 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη και αντιπροσωπεύει το 9% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομική ανάκαμψη. Η εμπειρογνώμονας χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής διότι, τουλάχιστον οικονομικά, τα σχέδια αντιστοιχούν ακριβώς στα ποσά που έχει υπολογίσει η δεξαμενή σκέψης για ένα τέτοιο πρόγραμμα ανακαίνισης.

Αλλά με μόνο τα χρήματα δεν αρκεί, προειδοποιεί ο Vitali Roscini. «Δεν υπάρχει λύση για όλες τις κατασκευές. Χρειαζόμαστε μεμονωμένες λύσεις, για παράδειγμα, για τα ιδιωτικά ή εμπορικά κτίρια. »Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής πρέπει επομένως να περιέχει πολύ συγκεκριμένα μέτρα.

Ένα σχέδιο πρωτοβουλίας της Επιτροπής Βιομηχανίας και Ενέργειας στο Κοινοβούλιο της ΕΕ δείχνει πώς θα μπορούσε να είναι αυτό. Περιγράφει τις ιδέες για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανακαίνισης του οποίου τα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης βασίζονται σταθερά στους στόχους του Παρισιού για το κλίμα.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι πείθουμε τους πολίτες να ανακαινίσουν τις ιδιωτικές κατοικίες τους. Πρέπει να καταλάβουν ότι το κάνουν όχι μόνο για χάρη του περιβάλλοντος, αλλά και για τα πορτοφόλια και την υγεία τους », δήλωσε η Μαρία Σπυράκη (ΕΛΚ), εισηγήτρια της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Tagesspiegel Background. Υποστηρίζει τις προθέσεις της Επιτροπής και προτρέπει να δοθούν επιδοτήσεις σε ιδιώτες ιδιοκτήτες σπιτιών από την αρχή. Το σχέδιο έχει ήδη σταλεί στην Επιτροπή της ΕΕ, η Μαρία Σπυράκη ελπίζει ότι θα είναι μέρος του Κύματος Ανακαίνισης.