"Αρθρο στο περιοδικό "The Parliament Magazine"

Το μεθάνιο είναι ο δεύτερος σημαντικός ρύπος του θερμοκηπίου μετά το διοξείδιο του άνθρακα. Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές του μεθανίου κατά το 1/3.Ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Στρατηγική για το Μεθάνιο εστιάζω στην τεχνολογική αναβάθμιση διυλιστηρίων πετρελαίου και εγκαταστάσεων μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου, στα κίνητρα στους αγρότες-κτηνοτρόφους ώστε να μετατρέψουν σε βιοαέριο, στον εκσυχρονισμό της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Xρειαζόμαστε μια "ολιστική" προσέγγιση από την Κομισιόν, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τον αντίκτυπο του μεθανίου στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

the parliament