Σύμφωνα με το European Court of Auditors, μόνον €1δις από τα €4.4δις από το προηγούμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο επενδύθηκαν στις υποδομές για τη συλλογή και ανακύκλωση πλαστικών μίας χρήσης. "Πρέπει να βάλουμε τους ανθρώπους να ασχοληθούν και να ασκήσουμε πίεση στα Κράτη Μέλη ώστε να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούν τις κατανεμημένες χρηματοδοτήσεις για να αντιμετωπίσουν στόχους κυκλικής οικονομίας".

The Parliament Magazine | Σελίδα 26-27
 

https://library.myebook.com/theparliament/the-parliament-magazine-issue-543-25-october-2021/3691/?fbclid=IwAR3g-zUcJFbI2jYDJwPVaHbgLg4rs6GiOg3APlTHsICNKe6jEEQ1SzSkTbQ#page/27