Είναι μεγάλη μου τιμή που το European Energy Forum, το πιο επιδραστικό think tank της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενέργεια, μου πρότεινε να αναλάβω Διευθύντρια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μια θέση την οποία αναλαμβάνω αμισθί.