Χρηματοδότηση από την ΕΕ για την πρόληψη κινδύνων για την υγεία των πολιτών από τα αδέσποτα ζώα. Τι απαντά η Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδη, μετά τα τραγικά περιστατικά στη Θεσσαλονίκη. Ερώτηση της Ευρωβουλευτή Μ. Σπυράκη.

Η ΕΕ συγχρηματοδοτεί πρόγραμμα εκρίζωσης της λύσσας στην Ελλάδα, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη της έκθεσης των αδέσποτων σκυλιών στον ιό της λύσσας και, ως εκ τούτου, στην προστασία της ανθρώπινης υγείας. Επίσης χρηματοδοτεί και την προσπάθεια εξάλειψης του εχινόκοκκου στα αδέσποτα. Σύμφωνα με την Κομισιόν για τα έτη 2014-2018 η Ελλάδα έχει ήδη λάβει 8,7 εκατ. ευρώ υπό μορφή συγχρηματοδότησης της ΕΕ για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενώ διατέθηκε επιπλέον ποσό ύψους 4,7 εκατ. ευρώ  για την περίοδο 2019-2020.

 Το ζήτημα των αδέσποτων ζώων και τον κίνδυνο για την υγεία των πολιτών έθεσε με ερώτησή της προς την Κομισιόν η Ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη. Σε γραπτή απάντηση αναφορικά με τις ενέργειές της η Κομισιόν δήλωσε ότι στηρίζει το έργο του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των πληθυσμών των αδέσποτων σκύλων. To Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων επιτηρεί τις νόσους που μεταδίδονται από τα ζώα. Σε επίπεδο ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, γνωστού ως νόμου για την υγεία των ζώων, που θα τεθεί σε εφαρμογή στις 21 Απριλίου 2021, τα κράτη μέλη σχεδιάζουν την επιτήρηση επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία νόσων που μπορούν να μεταδοθούν από αδέσποτα, όπως η λύσσα και η προσβολή από εχινόκοκκο. Επίσης, η ΕΕ συγχρηματοδοτεί πρόγραμμα εκρίζωσης της λύσσας στην Ελλάδα, το οποίο επικεντρώνεται στον εμβολιασμό των αλεπούδων, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη της έκθεσης των αδέσποτων σκυλιών στον ιό της λύσσας και, ως εκ τούτου, στην προστασία της ανθρώπινης υγείας. Σύμφωνα με την Κομισιόν για τα έτη 2014-2018 η Ελλάδα έχει ήδη λάβει 8,7 εκατ. ευρώ υπό μορφή συγχρηματοδότησης της ΕΕ για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενώ διατέθηκε επιπλέον ποσό ύψους 4,7 εκατ. ευρώ  για την περίοδο 2019-2020. Αναφορικά με τις υπό σχεδιασμό δράσεις της, η Κομισιόν  ενημέρωσε την Ευρωβουλευτή ότι την άνοιξη του 2020 θα παρουσιάσει τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», η οποία θα περιλαμβάνει επίσης δράσεις για την περαιτέρω βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Χρηματοδότηση από την ΕΕ για την πρόληψη κινδύνων για την υγεία των πολιτών από τα αδέσποτα ζώα

Ολόκληρη η ερώτηση της Ευρωβουλευτή και η απάντηση της Επιτροπής έχουν ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ Μ.ΣΠΥΡΑΚΗ

“Επιθέσεις αδέσποτων σκύλων καταγγέλλονται συχνά από μαθητές και περαστικούς στην περιοχή του Καυταντζογλείου και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Τα αδέσποτα ζώα είναι συχνά φορείς ασθενειών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σχηματίζουν αγέλες και αναπτύσσουν επικίνδυνη συμπεριφορά για τους πεζούς και για τα διερχόμενα οχήματα.

Η φύλαξη και καταγραφή των αδέσποτων, τα προγράμματα στείρωσης και τα μέτρα μείωσης του αριθμού τους ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, η ανεπιτυχής αντιμετώπιση του προβλήματος επιφέρει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή, τη δημόσια υγεία και την ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών, τομείς στους οποίους απευθύνεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Δεδομένης της σοβαρότητας του ζητήματος και έχοντας υπόψιν την ευαισθησία της ΕΕ για την προστασία των ζώων, ιδίως με τη θέσπιση νομοθεσίας για την εκτροφή ζώων, τη σφαγή ή θανάτωση σε εκτροφή, τη μεταφορά και τα πειραματόζωα, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί προκειμένου να ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να προβούν στις κατάλληλες δράσεις για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των αδέσποτων ζώων;
  2. Έχει η Επιτροπή στη διάθεσή της στοιχεία από διερεύνηση καταγγελιών σχετικά με τις ασθένειες που μεταδίδονται μέσω αδέσποτων ζώων;
  3. Ποιες ενέργειες θα μπορούσε να πραγματοποιήσει σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Σ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

Η Επιτροπή δεν έχει λάβει μέτρα για την καλή μεταχείριση των αδέσποτων ζώων, διότι το εν λόγω ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η καλή μεταχείριση των ζώων είναι συναφής με τις δραστηριότητες της Ένωσης, όταν αλληλεπιδρά με μία από τις πολιτικές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, όπως η γεωργία ή η εσωτερική αγορά . Ωστόσο, η Επιτροπή στηρίζει το έργο του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των πληθυσμών των αδέσποτων σκύλων. To Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων επιτηρεί τις νόσους που μεταδίδονται από τα ζώα (ζωοανθρωπονόσων όπως η λύσσα). Τα στοιχεία συνοψίζονται σε ετήσιες επιδημιολογικές εκθέσεις για τη λύσσα και στην έκθεση ζωοανθρωπονόσωνστο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» , σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Τα στοιχεία δεν αφορούν ειδικά τα αδέσποτα ζώα, αλλά αναγνωρίζεται η πιθανή σύνδεσή τους με τα αδέσποτα και άγρια ζώα. Σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την υγεία των ζώων που θα τεθεί σε εφαρμογή στις 21 Απριλίου 2021, τα κράτη μέλη σχεδιάζουν την επιτήρηση νόσων όπως η λύσσα και η προσβολή από Echinococcus multilocularis – , οι οποίες αμφότερες μπορούν να μεταδοθούν από αδέσποτα σκυλιά και συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Επίσης, η ΕΕ συγχρηματοδοτεί πρόγραμμα εκρίζωσης της λύσσας στην Ελλάδα, το οποίο επικεντρώνεται στον εμβολιασμό των αλεπούδων. Αυτό συμβάλλει στην πρόληψη της έκθεσης των αδέσποτων σκυλιών στον ιό της λύσσας και, ως εκ τούτου, στην προστασία της ανθρώπινης υγείας. Η Ελλάδα έχει ήδη λάβει 8,7 εκατ. ευρώ υπό μορφή συγχρηματοδότησης της ΕΕ για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την περίοδο 2014-2018. Επιπλέον ποσό ύψους 4,7 εκατ. ευρώ διατέθηκε για την περίοδο 2019-2020. Την άνοιξη του 2020, η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», η οποία θα περιλαμβάνει επίσης δράσεις για την περαιτέρω βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων.”