Σημαντικές  επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγρότες και κτηνοτρόφους αναμένεται να δημιουργηθούν από τη Στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση του μεθανίου, με βάση τις προτάσεις και τις προβλέψεις της σχετικής έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που φέρει την υπογραφή της ευρωβουλευτή της ΝΔ-ΕΛΚ, Μαρίας Σπυράκη.

 Η αξιοποίηση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και των οργανικών υποπροϊόντων με τη μετατροπή τους σε ενέργεια για την τροφοδοσία των γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων, αλλά και για πώληση, ανοίγει ένα νέο δρόμο ευκαιριών  με σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, επισήμαναν μια σειρά από διακεκριμένους επιστήμονες που συμμετείχαν στη διαδικτυακή εκδήλωση  με θέμα, «Μείωση των εκπομπών Μεθανίου τώρα- Ευκαιρίες και παραδείγματα εφαρμογών στην αγροτική παραγωγή» που διοργάνωσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ.

Ομιλητές  της εκδήλωσης ήταν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός,  οι ευρωβουλευτές  Jutta Paulus, των Πρασίνων της Γερμανίας και  Marcos Ros Sempere, των Σοσιαλδημοκρατών, της Ισπανίας  και οι καθηγητές του ΑΠΘ Λεωνίδας Ντζιαχρήστος, Γιώργος Αρσένος και Θωμάς Κωτσόπουλος, εκπρόσωπος του ΔΕΣΦΑ και επαγγελματίες που εφαρμόζουν ήδη πρακτικές μείωσης του μεθανίου με σημαντικά κέρδη για τις επιχειρήσεις.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, στην παρέμβαση του  σημείωσε   ότι, «πρέπει  να υπάρξει προσαρμογή στις περιβαλλοντικές προκλήσεις με αναγκαία τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών βιοαερίου είναι ένας τομέας με σημαντικές δυνατότητες. Το βιοαέριο από την κοπριά αποτελεί μια σημαντική προοπτική που συνδέει τους τρεις τομείς της Στρατηγικής, της ενέργειας, των αποβλήτων και της γεωργίας».

«Δημιουργούνται μεγάλες ευκαιρίες για τη γεωργία και την κτηνοτροφία από τη μείωση των εκπομπών μεθανίου. Οι εκπομπές μεθανίου από την κτηνοτροφία προέρχονται κυρίως από τα μηρυκαστικά, τη  διαχείριση της κοπριάς και  την καλλιέργεια του ρυζιού. Οι τεχνολογίες και οι πρακτικές για τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου από τη γεωργία, αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό και θα πρέπει να βελτιωθούν. Για την επιτυχία της στρατηγικής μας έχει μεγάλη σημασία να διασφαλίσουμε, ότι οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι θα λάβουν οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών μείωσης του μεθανίου από ευρωπαϊκά  και εθνικά κονδύλια αλλά και από συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα» τόνισε η  ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη στρατηγική για τη μείωση του μεθανίου στην ΕΕ. 

 Η ευρωβουλευτές των Πρασίνων  Jutta Paulus, υποστήριξε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο  βαθμό τις δυνατότητες της τεχνολογίας για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στη γεωργία και την κτηνοτροφία, χαρακτηρίζοντας δύσκολες τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν.

Ο ευρωβουλευτής  των Σοσιαλιστών Marcos Ros Sempere, προειδοποίησε  ότι ως Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να δράσουμε γρήγορα για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου. «Είναι άκρως αναγκαίο να καθοριστούν συγκεκριμένες δράσεις από κάθε κράτος-μέλος για να επιτευχθούν ο φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ» σημείωσε.

Ιστορικών διαστάσεων, χαρακτήρισε τις αποφάσεις που θα ληφθούν για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στην κτηνοτροφία και τη γεωργία, ο  καθηγητής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, Λεωνίδας Ντζιαχρήστος με σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. 

Ο καθηγητής Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, Γιώργος Αρσένος, τόνισε  ότι είναι αναγκαία η  σωστή ενημέρωση των παραγωγών ώστε να υπάρχει διαφοροποίηση στα συστήματα εκτροφής και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (Σεπτέμβριος 2019), προβλέπεται ότι η γεωργική παραγωγή και η κτηνοτροφία θα μειωθούν  ως δραστηριότητες σε περιοχές της νότιας Ευρώπης και ειδικότερα σε χώρες της Μεσογείου όπως η Ελλάδα λόγω έλλειψης βλάστησης εξ αιτίας της κλιματικής αλλαγή.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Γεωπονίας του ΑΠΘ, Θωμάς Κωτσόπουλος, κατέστησε σαφές, ότι θα πρέπει να τεθεί ο αγρότης στο επίκεντρο. Παρουσίασε καλές πρακτικές που μπορούν να αξιοποιήσουν το μεθάνιο στον αγροτικό τομέα, όπως τη δέσμευση αζώτου και φωσφόρου από μεθάνιο υπό τη μορφή λιπασμάτων και την εφαρμογή τεχνολογιών κτηνοτροφίας ακριβείας με μείωση της σπατάλης σε ζωοτροφές και τελικά μείωση των εκπομπών μεθανίου.

Ο  διευθυντής διαχείρισης υποδομών του ΔΕΣΦΑ, Νίκος Κατσής, διευκρίνισε ότι υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς  βιομεθανίου στα δίκτυα του ΔΕΣΦΑ καθώς οι προδιαγραφές είναι ίδιες με το φυσικό αέριο. Ανακοίνωσε μάλιστα, ότι στις στοχεύσεις της εταιρείας είναι η δημιουργία μονάδων βιομεθανίου σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Την ανάγκη διαβούλευσης για τη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη της αγοράς βιοαερίου, επισήμανε, ο πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας, Στέφανος Γεωργιάδης. 

 Ο υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου του τμήματος Βιομάζας του KAΠE, Χρήστος Ζαφείρης, τόνισε ότι, «απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη χρήση της βιομάζας είναι η οργάνωση εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας με καθορισμένες τιμές αγοράς των πρώτων υλών και καθορισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και η κατάρτιση κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση βιομεθανίου».

Ο τεχνικός διευθυντής της εταιρείας Qlab, Θεμιστοκλής Σφέτσας, χαρακτήρισε μείζονος σημασίας το γεγονός ότι, μπορούμε να παράγουμε βιοαέριο και οποιαδήποτε μορφή ενέργειας σε διάφορα σημεία της χώρας, ανεξάρτητα με το γεγονός της ύπαρξης δικτύου στη συγκεκριμένη περιοχή.

 Ο τεχνικός σύμβουλος πρότυπης μονάδας βιοαερίου Λαγκαδά, Ergoplanning, Τάσος Μητσόπουλος,  παρουσίασε τα αποτελέσματα στην παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στις μονάδες Λαγκαδά και Νιγρίτας, τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλη προσφορά αποβλήτων. Ωστόσο, είπε ότι υπάρχουν εμπόδια στην ανάπτυξη επιχειρηπσεων αξιοποίησης αποβλήτων.Συγκεκριμένα ανέφερε, ότι δεν υπάρχει πλαίσιο εμπορικής αξιοποίησης του βιομεθανίου, ενώ δημιουργούνται προβλήματα από τις συνεχείς αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία.