Μεθάνιο: Οι ευρωβουλευτές θέλουν το δεσμευτικό στόχο να φέρει διπλή νίκη για το κλίμα και την υγεία

Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία η έκθεση της ευρωβουλευτή της ΝΔ-ΕΛΚ Μαρίας Σπυράκη:  η Ευρωπαϊκή Στρατηγική  για τη μείωση του Μεθανίου

  • Οι περισσότερες εκπομπές μεθανίου προέρχονται από τους τομείς της γεωργίας, των αποβλήτων και της ενέργειας
  • Η μείωση των εκπομπών μεθανίου είναι ο πιο οικονομικά αποδοτικός τρόπος για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής
  • Παγκόσμια συμφωνία για το μεθάνιο που απαιτείται στο COP26

Σε μια έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, οι ευρωβουλευτές ζητούν δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών μεθανίου για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) ενέκρινε σήμερα την έκθεσή τους σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου με 61 ψήφους υπέρ, 10 και 7 αποχές.

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να προτείνει έναν νέο νόμο με δεσμευτικά μέτρα και στόχους μείωσης του μεθανίου, που θα καλύπτει όλους τους τομείς για τη σημαντική μείωση των εκπομπών μεθανίου στην ΕΕ έως το 2030 σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού. Θέλουν επίσης μια δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για το μεθάνιο στη συνάντηση COP26 στη Γλασκώβη.

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι η μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών μεθανίου είναι μία από τις πιο οικονομικά αποδοτικές στρατηγικές για την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα του αέρα και προστατεύοντας την υγεία των πολιτών. Αυτό συμβαίνει επειδή το μεθάνιο συμβάλλει επίσης στο σχηματισμό όζοντος, το οποίο είναι ένας ισχυρός τοπικός ατμοσφαιρικός ρύπος που προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν υποχρεωτική παρακολούθηση, αναφορά και επαλήθευση (MRV) για όλους τους τομείς εκπομπής μεθανίου, καθώς και υποχρεωτικά προγράμματα εντοπισμού και επισκευής διαρροών (LDAR), που καλύπτουν την πλήρη αλυσίδα εφοδιασμού στους τομείς της ενέργειας και των πετροχημικών.

Γεωργία

Παρά τη μείωση των εκπομπών μεθανίου κατά 22 % μεταξύ 1990 και 2018 στην ΕΕ-28, η γεωργία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο ανθρωπογενών πηγών εκπομπών μεθανίου στην ΕΕ και προσφέρει το δεύτερο υψηλότερο συνολικό δυναμικό μείωσης των εκπομπών μεθανίου σε κάθε τομέα. Οι εκπομπές καθορίζονται κυρίως από τον αριθμό των ζώων, ιδίως των μηρυκαστικών.

Οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θεσπίσουν αποτελεσματικά και βιώσιμα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των εκπομπών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα τρόφιμα συνεχίζουν να παράγονται στις πιο βιώσιμες για το περιβάλλον περιοχές και ότι η παραγωγή δεν μετακινείται μόνο εκτός ΕΕ.

Τομέας  αποβλήτων

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να θέσει δεσμευτικούς στόχους της ΕΕ για εμπορικά και βιομηχανικά απόβλητα και να προτείνει στόχους για τον περιορισμό της παραγωγής υπολειμμάτων κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τα απόβλητα και της οδηγίας για τους χώρους υγειονομικής ταφής.

Η διάθεση των χώρων υγειονομικής ταφής είναι ο πιο ρυπογόνος τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων τόσο όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου όσο και άλλους ρύπους στον αέρα, το έδαφος και το νερό. Οι ευρωβουλευτές θέλουν να ευθυγραμμίσουν την τρέχουσα οδηγία για τους ΧΥΤΑ με τους γενικούς στόχους της ΕΕ για το κλίμα και ανησυχούν ότι το 2017, 15 κράτη μέλη δεν εκπλήρωσαν πλήρως την υποχρέωση που ορίζεται στην οδηγία για την επεξεργασία των αποβλήτων πριν από την ταφή

Ενεργειακός τομέας

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να καταργήσουν σταδιακά όλα τα ορυκτά καύσιμα στην ΕΕ το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα το αργότερο έως το 2050. Καθώς οι εισαγωγές περιλαμβάνουν πάνω από το 80 % του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στην ΕΕ, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να εξαρτήσει όλες τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ από τη συμμόρφωσή τους με τους κανονισμούς της ΕΕ για τον MRV και τον LDAR για τις εκπομπές μεθανίου. Οι προσπάθειες εντοπισμού διαρροών θα πρέπει να ενισχυθούν με αυστηρή τήρηση αρχείων και απαίτηση επισκευής πιθανών διαρροών εντός σαφώς καθορισμένης περιόδου.

Παραθέτω, αναφορά   

Μετά την ψηφοφορία η εισηγήτρια του Κοινοβουλίου, Μαρία Σπυράκη (ΕΛΚ, Ελλάδα) είπε: «Με τις καταστροφικές επιπτώσεις των πρωτοφανών πλημμυρών του φετινού καλοκαιριού, οι δασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να αξιολογούνται, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που τίθενται από τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Χρειαζόμαστε μια γρήγορη νίκη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής! Πρέπει να δράσουμε άμεσα και πρέπει να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την προστασία των ανθρώπων και του πλανήτη μας σήμερα και στο μέλλον. Θέτοντας δεσμευτικούς στόχους μείωσης του μεθανίου, η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο για να κάνει τον υπόλοιπο κόσμο να κάνει το ίδιο».

Επόμενα βήματα

Η έκθεση αναμένεται να ψηφιστεί στην ολομέλεια 18-21 Οκτωβρίου 2021 στο Στρασβούργο