Το σχόλιο της Μ.Σπυράκη από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου για το QuatarGate
 

«Ζούμε πολύ θλιβερές μέρες και πρέπει να καθαρίσουμε το σπίτι μας το συντομότερο δυνατό. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την εντολή που έχουμε». Με αυτή τη θέση, η ευρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη, ξεκίνησε την ομιλία της στην  ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως εισηγήτρια του ΕΛΚ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ENVI για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδριάζει σε ολομέλεια στο Στρασβούργο,  στην σκιά του σκανδάλου διαφθοράς που συγκλονίζει από την περασμένη Παρασκευή την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην παρέμβαση της η κ.Σπυράκη, στη συζήτηση για την ταχύτερη ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ενώπιον του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Κομισιόν Φρανς Τίμερμανς, τόνισε ότι στο πλαίσιο του πακέτου REPowerEU, το Κοινοβούλιο κάνει σήμερα ένα ακόμη βήμα προς την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. «Αυτή η μεγάλη δέσμη μέτρων αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία, στη μείωση των εκπομπών CO2, καθώς και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».

Παράλληλα, τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους ότι η Ευρώπη δεν εκβιάζεται. Η κ.Σπυράκη χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι το Σεπτέμβριο η ολομέλεια ψήφισε επιτυχώς  υπέρ της REDIII και έγινε η προετοιμασία της REDIV, προκειμένου  να ευνοηθούν οι καταναλωτές και να αποφευχθούν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις και η γραφειοκρατία.

 Από δω και πέρα, διευκρίνισε η κ.Σπυράκη τα κράτη-μέλη φέρουν την ευθύνη για την ταχύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας που ψηφίζεται. «Ο γενικός στόχος της αύξησης του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο 45% μέχρι το 2030,  αποτελεί μοναδική ευκαιρία να επιταχυνθούν ακόμη περισσότερο οι προσπάθειες για περαιτέρω ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά με σημαντική βελτίωση των κατάλληλων υποδομών και της ανάπτυξης του δικτύου», είπε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε ακόμη ότι «ο προσδιορισμός και η προώθηση των "επιλέξιμων περιοχών (go-toareas)" για υποδομές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η αναγνώριση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ως "υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος" αποτελεί μοναδική ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η διαδικασία χορήγησης αδειών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες στις επιλέξιμες περιοχές ("go-toareas") Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τις οποίες ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος έχει ήδη αναφέρει».

  Αναφερόμενη στο θέμα των διευκολύνσεων για την  ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες, η κ.Σπυράκη κάλεσε όλα τα κράτη μέλη να άρουν τις διοικητικές επιβαρύνσεις, βελτιώνοντας σημαντικά τις συνθήκες των φωτοβολταϊκών συστημάτων μεγέθους έως 50KW, τονίζοντας την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων.

       Η ευρωβουλευτής υπενθύμισε τέλος ότι εκκρεμεί η συμφωνία μεταξύ των κρατών -μελών για την υιοθέτηση του «μηχανισμού διόρθωσης» και την επιβολή ανώτατης τιμής στο φυσικό αέριο : « Το Συμβούλιο πρέπει να προχωρήσει σε έναν ρεαλιστικό συμβιβασμό για τον μηχανισμό διόρθωσης και να καταλήξουμε όλοι μαζί σε μια πολιτική συμφωνία. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό εργαλείο για τις κοινωνίες μας σε αυτόν τον δύσκολο χειμώνα» υπογράμμισε η κ.Σπυράκη . 

 Η παρέμβαση της ευρωβουλευτή της ΝΔ-ΕΛΚ Μαρίας Σπυράκη έχει ως εξής:

«Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε,

κ.  Αντιπρόεδρε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ζούμε πολύ θλιβερές μέρες και πρέπει να καθαρίσουμε το σπίτι μας το συντομότερο δυνατό. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την εντολή που έχουμε.

Στο πλαίσιο του πακέτου REPowerEU, το Κοινοβούλιο κάνει σήμερα ένα ακόμη βήμα προς την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα.

Αυτή η μεγάλη δέσμη μέτρων αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία, στη μείωση των εκπομπών CO2, καθώς και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σήμερα στέλνουμε ένα ακόμη σαφές μήνυμα προς όλους τα τρίτα μέρη που θεωρούν ότι η Ευρώπη εκβιάζεται.

Έχοντας κατά νου τους τελικούς καταναλωτές, προσπαθώντας να αποφύγουμε την επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων και γραφειοκρατίας. Αυτό που έχει σημασία σε αυτό ακριβώς το στάδιο είναι, ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη

για την ταχύτερη δυνατή εφαρμογή της νομοθεσίας που ψηφίζουμε σήμερα.

 Ο γενικός στόχος της αύξησης του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο 45% μέχρι το 2030,  αποτελεί μοναδική ευκαιρία να επιταχυνθούν ακόμη περισσότερο οι προσπάθειες για περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά με σημαντική βελτίωση των κατάλληλων υποδομών και της ανάπτυξης του δικτύου.

Ταυτόχρονα, ο προσδιορισμός και η προώθηση των "επιλέξιμων περιοχών (go-toareas)" για υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η αναγνώριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως "υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος" αποτελεί μοναδική ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η διαδικασία χορήγησης αδειών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες στις επιλέξιμες περιοχές ("go-toareas") ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις οποίες ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος έχει ήδη αναφέρει.

Τέλος, αλλά και προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να άρουν τις διοικητικές επιβαρύνσεις, βελτιώνοντας σημαντικά τις συνθήκες των φωτοβολταϊκών συστημάτων μεγέθους έως 50KW.

Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν γρήγορα αποφάσεις, που θα εφαρμοστούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πρέπει να δράσουμε με γρήγορα και αποτελεσματικά βήματα. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό , είναι ότι το Συμβούλιο πρέπει να προχωρήσει σε έναν ρεαλιστικό συμβιβασμό για τον μηχανισμό διόρθωσης και να καταλήξουμε όλοι μαζί σε μια πολιτική συμφωνία. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό εργαλείο για τις κοινωνίες μας σε αυτόν τον δύσκολο χειμώνα.

Σας ευχαριστώ».