Αναμφίβολα έχουμε να κάνουμε με μια σοβαρή αστοχία και είναι απαραίτητο σε αυτές τις περιπτώσεις να αναζητούνται ευθύνες. Όποιοι αναλαμβάνουν να διαχειριστούν δημόσιο χρήμα να αντιλαμβάνονται ότι σε τέτοιου είδους παραγγελίες θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος επί του πεδίου. Το μείζον είναι να συμφωνήσουμε όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις, ότι η μάσκα προφυλάσσει και να στείλουμε ένα μήνυμα σε όσους αντιτίθενται να φορέσουν τα παιδιά τους μάσκα και σε όσους αντιτίθενται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο.