Είναι απαραίτητο να περάσουμε σε μια εποχή συνεννόησης για τα εθνικά ζητήματα.

Το παράδειγμα δίνει πρώτος ο πρωθυπουργός. Ενήμεροι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί για την εξέλιξη της πορείας της υπογραφής του συμφώνου για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών με την Αίγυπτο.