Δεν υπάρχουν Μνημόνια, παρά μόνο κοινοί στόχοι στην νέα χρηματοδότηση από την ΕΕ. Οι ηγέτες οφείλουν να προστατεύσουν τα συμφέροντα των πολιτών και να μην κάνουν εκπτώσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης.