Ολόκληρη η παραγωγή ελαιολάδου, του κυριότερου αγροτικού προϊόντος της Μεσογείου, κινδυνεύει, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, από την επανεμφάνιση του φυτοπαθογόνου βακτηρίου Xylella fastidiosa, το οποίο εγκαθίσταται και πολλαπλασιάζεται στο ξύλο των ελαιοδέντρων, φράζει το αγγείο τους, με συνέπεια την αδυναμία μεταφοράς νερού και θρεπτικών στοιχείων, και οδηγεί σε καχεκτική ανάπτυξη και, τελικά, νέκρωση του φυτού. Η διασπορά του βακτηρίου γίνεται με την εισαγωγή ήδη μολυσμένων φυτών ή μέσω μολυσμένων εντόμων-φορέων. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη επιδημία με σοβαρότατες οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες ειδικά για την Ελλάδα υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσουν σε ζημία ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ήδη στη γειτονική Ιταλία έχουν καταστραφεί περίπου 1 εκατομμύριο ελαιόδεντρα, με τη ζημία να υπολογίζεται στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Με τα ανωτέρω δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστροφική εξάπλωση του βακτηρίου μπορεί να αποφευχθεί με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την αποτροπή της εξάπλωσης του παθογόνου αυτού βακτηρίου;
  2. Σχεδιάζει την επιβολή πρόσθετων περιορισμών στις εισαγωγές και εξαγωγές ελαιοδέντρων προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά του βακτηρίου μέσω προσβεβλημένων δέντρων;
  3. Προβλέπονται για τους ελαιοπαραγωγούς ειδικά προγράμματα ενημέρωσης για την αντιμετώπιση της ασθένειας ή και επιδοτήσεις για την αγορά ειδικών φαρμάκων;