Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, η πανδημία θα προκαλέσει ισχυρότατη οικονομική ύφεση στα ευρωπαϊκά κράτη, με τα κράτη του Νότου να πλήττονται περισσότερο. Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα, το ποσοστό ύφεσης υπολογίζεται σε 9,7%, το υψηλότερο μεταξύ των κρατών μελών, για την Ιταλία σε 9,5% και για την Ισπανία 9,4%. Ειδικά η ανεργία εκτιμάται ότι θα εκτιναχθεί στο 19,9%, στα υψηλότερα επίπεδα πανευρωπαϊκά, ενώ οι επενδύσεις στην Ελλάδα αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 30%.*

Βάσει των παραπάνω στοιχείων και δεδομένου του μεγάλου αντίκτυπου στην οικονομία λόγω της σημασίας του τομέα του τουρισμού, καθώς και της υψηλής αναλογίας πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, ερωτάται η Επιτροπή:

Προτίθεται να χρηματοδοτήσει προγράμματα ή να διαθέσει κονδύλια για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού στα πληττόμενα από την πανδημία ευρωπαϊκά κράτη, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό να επιβιώσουν μέχρι την οριστική άρση των περιορισμών διασυνοριακών μετακινήσεων και των απαγορεύσεων των αεροπορικών μεταφορών που επεβλήθησαν για τον περιορισμό της πανδημίας;