Οι μπαταρίες και η επανάχρηση των υλικών κατασκευής τους, τεχνολογικό στοίχημα για την ΕΕ.


Παρόλο που είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο στην ανακύκλωση, όταν πρόκειται για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως είναι οι μπαταρίες, ανακυκλώνουμε το 30% από αυτά, αλλά λαμβάνουμε μόνο 1% του ποσοστού των κρίσιμων πρώτων υλών που μπορούμε πραγματικά να λάβουμε από αυτά, επειδή απλώς είναι κατασκευασμένα κατά αυτό τον τρόπο.

Επομένως πρέπει να κατασκευάσουμε τις μπαταρίες και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό καλύτερα σε αρχικό επίπεδο, ώστε να τα αποσυναρμολογούμε σε βιομηχανική βάση και για αυτό χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη έρευνα και καινοτομία.