Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τόσο σημαντικές προκλήσεις, όπως το COVID-19. Ομοίως, είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να επιδείξει τόσο φιλόδοξες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσει όχι μόνο τα τρέχοντα προβλήματα που προκαλούνται από την πανδημία, αλλά και να προφυλάξει στο μέλλον την Ένωσή μας από παρόμοια φαινόμενα.

Oι προτεινόμενες επενδύσεις πρέπει να υποστηρίζουν την ανθεκτικότητα της ΕΕ και των κρατών μελών, και ιδίως, ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις μας είναι για τις μελλοντικές γενιές. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνω να επικεντρωθούμε σε δύο τομείς που πρέπει να δούμε επενδύσεις.

➡ Στον τομέα της ενέργειας, όπου θα πρέπει να αδράξουμε περαιτέρω την ευκαιρία να επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση σε πράσινες επενδύσεις που διασφαλίζουν παράλληλα και την ασφάλεια του εφοδιασμού.

➡ Στον τομέα της δημόσιας υγείας, και από αυτήν την άποψη, νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε δύο τύπους επενδύσεων.

• Θα πρέπει να είναι οι επενδύσεις στον κλάδο της αγροδιατροφής που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού μας και θα παρέχουν προϊόντα που βελτιώνουν προληπτικά την υγεία και την ευημερία των ευρωπαίων πολιτών.

• Θα πρέπει να είναι οι επενδύσεις σε φάρμακα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια μας όσον αφορά την εξάρτησή μας από τρίτες χώρες, μια εμπειρία που δυστυχώς ζήσαμε μέσω αυτής της κρίσης.