Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και η αναβάθμιση των δικτύων του φυσικού αερίου ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν σε μεγαλύτερη αναλογία υδρογόνο αποτελούν δυο από τις βασικές κατευθύνσεις της Κομισιόν για την αξιοποίηση των κονδυλίων από το ταμείο ανάκαμψης. Η Ελλάδα έχει δυο μεγάλες ευκαιρίες : -να αναβαθμίσει τα δημόσια κτήρια αλλά και τις κατοικίες και τα μικρά διαμερίσματα, αντιμετωπίζοντας και την ενεργειακή φτώχεια. -να αναβαθμίσει τις υπάρχουσες υποδομές του φυσικού αερίου ώστε να συμμετάσχει στην ανάπτυξη και διανομή του υδρογόνου που είναι το καύσιμο της νέας εποχής.