Η έρευνα ώστε να φτάσουμε σε καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα χρηματοδοτειται από κονδύλια της ευρωπαϊκής ένωσης. Η πανδημία του κορονοϊού απέδειξε περισσότερο από ποτέ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για καινοτόμες λύσεις που θα έχουν θέση στην παγκόσμια αγορά. Η Ευρώπη μπορεί να ενισχύσει την θέση της στον παγκόσμιο χάρτη ενεργοποιώντας το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό της και χρησιμοποιώντας τα δεδομένα (data) που έχει ήδη στην διάθεση της. Η ευρωπαϊκή επιτροπή όπως με βεβαίωσε η επίτροπος Γκαμπριέλ είναι έτοιμη να επενδύσει σε ψηφιακές υποδομές και πλατφόρμες ανταλλαγής δεδομένων. Παρακολουθήστε τον διάλογο μου με την επίτροπο Μαρίγια Γκαμπριέλ στην επιτροπή ITRE.