Η ομιλία μου στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) 14.01.2021