Ανταλλαγή απόψεων με τη Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπο για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου στην BECA (Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου) - Βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας πληροφοριών μέσω της δημιουργίας πλατφόρμας μητρώου για τον παιδιατρικό καρκίνο και προώθηση της διεθνούς συνεργασίας