Ο κ. Χαρίτσης ήρθε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Του έθεσα δύο ερωτήσεις με στοιχεία. Δεν απάντησε επί της ουσίας και με στοιχεία σε καμία.